Skogkjeglebie finnes spredt i lysninger i skog og er påvist noen steder på Østlandet. Dette er en av våre største kjeglebier som skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Vertsart

Skogkjeglebie er parasitt på skogbladskjærerbie Megachile nigriventris og finnes kun i tilknytning til store bestander av denne, gjerne der det er mye skogvikke.