Lundkjeglebie er en relativt vanlig art av kjeglebier. Den parasitterer på ulike arter av bladskjærerbier og er funnet spredt nord til Trøndelag. Arten skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Vertsarter