Heimurerbie er en liten murerbie, og kanskje den vanligste arten i Sør-Norge. Den besøker gjerne erteblomster, men også bærlyng. Heimurerbie hekker i død ved og har en vid utbredelse.

Forvekslingsart

Lyngmurerbie Osmia uncinata kan være vanskelig å skille fra heimurerbie. Hannen skilles enklest på genitaliene.