Steinmurerbie er en relativt sjelden skogsart, men med vid utbredelse. Den er nok i stor grad oversett. Arten skilles enklest fra andre nærstående arter med svart bukbehåring, på tibialsporen og mandibeltennene hos hunnene og genitaliene hos hannene.