Hornmurerbie er en vanlig art i Sør-Norge, og som nylig også er påvist i Trøndelag. Den hekker i død ved, murvegger og lignende, gjerne i tettbygde strøk. Hunnen er lett å kjenne på de to hornene i pannen. Hornmurerbie besøker ulike planter og kan være en viktig pollinator på frukttrær.

Forvekslingsarter

Hornmurerbie Osmia bicornis kan forveksles med hagemurerbie Osmia cornuta. Hornmurerbie er imidlertid noe mindre og litt mer blass i fargen. Hunnene har to horn på clypeus som i ytterkant har en vinkel nær spissen. Hos hagemurerbie er disse hornene mer jevnt buet.