Markbladskjærerbie er en stor og robust art som fremstår med ganske kraftig behåring og bånd på bakkroppen. Den besøker flere ulike planter, men er den eneste av bladskjærerbiene med forkjærlighet for blåklokker.