Småbladskjærerbie er den minste av våre bladskjærerbier. Det er en nokså krevende art som finnes spredt på Østlandet. Arten besøker flere ulike planter, men gjerne kurvplanter.