Båndpanserbie er en sjelden og karakteristisk art med noen spredte funn på Østlandet. Den er lett å gjenkjenne på de lyse båndene på bakkroppen. Skogpanserbie parasitterer blant annet på engmurerbie Osmia leaiana.

Vertsart