Rustkjeglebie.

Rustkjeglebie er parasitt på humlepelsbie Anthophora furcata og ser ut til å være sjelden i Norge. Det er svært få nyere funn, men den kan være noe oversett. Rustkjeglebie skilles fra nærstående arter på utformingen av bakkroppsspissen.

Rustkjeglebie Coelioxys rufescens Lepeletier & Serville, 1825
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.