Perineura er en liten slekt med rundt 10-12 arter på verdensbasis. De fleste artene er utbredt i de østlige delene av Palearktis. Flere arter er kjent fra Japan. I Europa er kun én art kjent.

Artene i denne slekten er forholdsvis små og svarte med varierende grad av gule og lyse tegninger. Biologi og vertsplantevalg er i stor grad svært dårlig kjent og hanner er sjeldne eller ikke kjent hos flere av artene (Togashi 1993). Hos den europeiske P. rubi (Panzer, 1803) er derimot hannene mer vanlige å finne enn hunnene. Her er kjønnene så forskjellige, at det ikke er intuitivt at de tilhører samme art. Hos P. rubi har hannens bakvinge randåre og ingen midtceller.

Referanser

Togashi I (1993). Sawflies of the genus Perineura Harting from Japan (Hymenoptera: Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 2(1), 189–194.