Slåttevepsebie er en relativt liten og mørk vepsebie uten gule tegninger på bakkroppen. Arten parasitterer på slåttesandbie Andrena humilis som trolig har forsvunnet fra Norge. Slåttevepsebia er kun påvist en gang i Norge i Halden for mer enn 100 år siden. Denne har derfor høyst sannsynlig forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake.

Vertsart