Vimeo video: Panurgus calcaratus

Skogsommerbie er en ganske krevende art. Den er knyttet til sandområder og skoglysninger med store bestand av gule kurvplanter i juli og august. Arten er langt mer utbredt og vanlig enn slektningen sandsommerbie Panurgus banksianus og finnes spredt på Østlandet og Sørlandet.

Skogsommerbie Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.