Vingespenn

Hann 31-36 mm., hunn 34-39 mm.

Totalutbredelse

Europa, og øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden i Oslo og Akershus, i indre Østfold og det aller sørligste Hedmark.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp og selje, men også på andre Populus- og Salix-arter.

Flyvetid

Medio mai - medio juni. En 2. generasjon kan enkelte år opptre i medio juli - august.

Økologi

I eldre blandingsskog med grove trær av osp og selje, av og til i isolerte skogbestander i kulturlandskapet.