Rhogogaster punctulata hunn. Bøkkestølen, Vang, Oppland, Norge. 30.06.2011. Leg. Kai Berggren.

Beskrivelse

Hunnen: Levende individer er grønne med svarte tegninger på hodet og oversiden av brystet. Bakkroppen er grønn med små svarte punkter på siden av hvert bakkroppsegment. Hos døde og tørre individer falmer grønnfargen, og blir mer gulaktig. Hannen og hunnen ligner hverandre, men hannen er mindre enn hunnen. 10−12 mm.

Note: R. punctulata bør ikke kunne forveksles med andre Rhogogaster-arter hos oss. Derimot kan den, og også andre Rhogogaster-arter, nok minne litt om enkelte grønne Nematus-arter (underfamilien Nematinae). Forvingen hos disse har derimot alltid én radialcelle. Hos underfamilien Tenthredininae er det alltid 2 radialceller i forvingen.

Biologi

Arten forekommer i alle habitattyper, men er særlig tallrik i høyereliggende strøk og i vierbeltet i fjellet. De voksne kan påtreffes på blomster, særlig skjermplanter (Apiaceae). Voksne individer jakter andre insekter.

R. punctulata er oppgitt å gå på en lang rekke trær, for eksempel bjørk (Betula) og ulike vier (Salix) (Taeger et al. 1998).

Arten kan påtreffes fra mai til begynnelsen av august, avhengig av breddegrad og hvor høyt over havet man befinner seg.

Langs kanter som dette, hvor det kommer opp forskjellige vier (Salix) og bjørk (Betula), kan Rhogogaster punctulata og slektningen R. viridis ofte opptre i antall tidlig på sommeren. Spjeldset (ca. 700 m.o.h), Tinn i Telemark, Norge.

Norsk utbredelse

R. punctulata er utbredt over hele landet. R. punctulata er en av Norges vanligste planteveps.

Global utbredelse

R. punctulata er utbredt og forholdsvis vanlig i store deler av Europa.

Referanser

Taeger, A., Altenhofer, E., Blank, S. M., Jansen, E., Kraus, M., Pschorn-Walcher, H. & Ritzau, C. 1998. Kommentare zur Biologie, Verbreitung und Gefährdung der Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Pp. 49 – 136 in Taeger, A. & Blank. S. M. (Eds): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern.