Dvergvepsebie er den minste og en av våre vanligste arter av vepsebier. Den finnes trolig over hele landet der vertsarter, sandbier Andrena innen underslekten Micrandrea, flyr. Arten er mest vanlig i juni, men noen bestander flyr i to generasjoner.

Vertsarter