Doto tuberculata er ikke bekreftet funnet i Norge. Bildet er tatt i Irland. 

Doto tuberculata er en sjelden art som så langt ikke er observert fra norske farvann. Den er karakteristisk med sortprikkede og frittstående gjelletuberkler langs ryggsiden.

Kjennetegn

Doto tuberculata er en art som kan bli opptil 19 mm lang. Kroppen er lang og snegleformet med en smal fot som blir bredere mot hodet, der foten ved hodet er avrundet. Hodet er kort med et stort munnslør som danner munnfliker som er dratt ut til sidene som små runde lober. Rett bak hodet står rinoforene som består av en slank, traktformet rinoforslire som har en bølgeformet og utbrettet kant. Selve rinoforen er tynn og glatt, og er dobbelt så lang som rinoforsliren. Området mellom basis på rinoforsliren og munnfliken har en tydelig avlang kjøl (nesevinger mangler).

Ryggsiden er besatt med 4 til 8 par gjeller. Gjellene er kongleformede fordi de er satt sammen av 3 til 4 rekker med korte og butte gjelletuberkler. På innsiden av basis på gjellene sitter små tydelige vingeformede pseudobranchier. Fordøyelesekjertelen forgreiner seg slik at den danner en kort tarmkanal som ender ut i hver enkelt gjelle. Mellom gjelleparene både på ryggsiden og langs kanten på kroppen finner vi små rekker med individuelle gjelletuberkler med 2 til 4 gjelletuberkler i hver rekke.

Kroppsfargen er gjennomsiktig grønngul, der bare rinoforene er gjennomsiktige. Både hodet, ryggsiden, halen og gjellene er dekket med brune pigmentflekker. Pigmentflekkene dekker gjellene, men ikke selve gjelletuberklene. Hver gjelletuberkel, også de individuelle langs kroppen, har en sort prikk i tuppen. Den sorte prikken mangler som regel på den øverste gjelletuberkelen på gjellene. Tuppen på rinoforene og kanten på rinoforsliren er dekket med hvite prikker.

Utbredelse

Arten har sin hovedutbredelse ved de Britiske øyer, og har sporadiske funn fra Spania og nord til den svenske vestkysten. Arten er ikke funnet i norske farvann.

Levesett

Doto tuberculata er funnet fra fjæresonen og ned mot 30 meters dyp. Den er assosiert med to ulike arter av hydrozoer, Abietienaria abietina og Sertularella gayi.

Forvekslingsarter

Doto tuberculata kan ligne på Doto koenneckeri fordi begge har lys brun kroppsfarge og mørke prikker på gjelletuberklene. Men i motsetning til Doto koenneckeri, har Doto tuberculata mørke og runde prikker på gjelletuberklene, samt individuelle gjelletuberkler som sitter langs ryggsiden. Doto koenneckeri er veldig karakteristisk med sine kommaformede sorte prikker på tuppen av gjelletuberklene.

Etymologi

Slektsnavnet Doto er et navn som kommer fra gresk mytologi, og er en av de 50 døtrene (neridene) til havnymfen Doris og havguden Nereus.

Artsnavnet tuberculata henviser til de individuelle gjelletuberklene som sitter fritt på ryggsiden.

Kommentarer

Doto tuberculata ble i 1976 opprinnelig beskrevet fra individer samlet inn rundt de Britiske øyer og fra vestkysten av Sverige av Henning Lemche. Siden den gang har arten nesten ikke blitt funnet i skandinaviske farvann. Det er oppgitt et funn på kysten av Sørlandet av Thompson og Brown (1984), men det funnet kan det ikke gjøres rede for (Evertsen og Bakken 2005) og arten er dermed ikke kjent fra Norge.

Kilder

Evertsen J og Bakken T (2005). Nudibranch diversity (Gastropoda, Heterobranchia) along the coast of Norway. Fauna norvegica 25: 1–37.

Lemche H (1976). New British species of Doto Oken, 1815 (Mollusca: Opisthobranchia). Journal of the Marine Biological Association of the UK, 56: 691–706.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opisthobranch molluscs, vol. 2. Ray Society, no. 156. 229 pp.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doto tuberculata Lemche, 1976. www.artsdatabanken.no/Pages/324486. Nedlastet <dag/måned/år>