Doto hystrix er en sjelden art langs norskekysten. Den er karakteristisk med sine stjerneformede rinoforslirer og piggete utseende.

Kjennetegn

Doto hystrix er en art som kan bli opptil 12 mm lang. Kroppen er smal og snegleformet, der foten ved hodet er avrundet. Hodet er langt og smalt, og danner korte og runde munnfliker som er dratt ut til sidene som små lober. Rett bak hodet står rinoforene med en kort, traktformet rinoforslire som har en vid og utbrettet kant. Kanten på rinoforsliren er karakteristisk ved at den er oppdelt i 7 til 9 tydelige spisser som gir den en stjerneform. Selve rinoforen er lang, glatt og fingerformet, og er dobbelt så lang som rinoforsliren. Området mellom basis på rinoforsliren og munnfliken har en tydelig avlang kjøl (nesevinger).

Ryggsiden er besatt med 5 til 7 par gjeller. Gjellene er piggete og kongleformede fordi de er satt sammen av 4 til 6 kranser med avlange og spisse gjelletuberkler. På innsiden av basis på gjellene sitter 3 til 4 vingelignende pseudobranchier. Flere individuelle gjelletuberkler sitter også spredt på ryggsiden mellom gjellene. Fordøyelesekjertelen forgreiner seg slik at den danner en kort tarmkanal som ender ut i hver enkelt gjelle.

Kroppsfargen er lysebrun og er uniform for hele kroppen inkludert rinoforer og gjeller. Innsiden av hver gjelletuberkel har små hvite knuter som gir et hvitt fargeskjær.

Utbredelse

Arten er opprinnelig beskrevet fra de Britiske øyer. Ut over dette er den en sjelden gang funnet langs den svenske vestkysten og her i Norge. Langs norskekysten har den blitt observert fra Oslofjorden til Sognefjorden.

Levesett

Doto hystrix er funnet på grunt vann hovedsakelig gjennom dykking. Den er assosiert med hydrozoen Schizotricha frutescens.

Forvekslingsarter

Doto hystrix kan skilles fra alle andre arter av Doto i våre farvann, bortsett fra Doto fragilis, på mangelen av flekker og prikker med mørk pigmentering på kroppen. De lange gjelletuberklene og den stjerneformede kanten på rhinoforsliren skiller den videre fra Doto fragilis, som har korte og runde gjelletuberkler og glatt kant på rinoforsliren.

Etymologi

Slektsnavnet Doto er et navn som kommer fra gresk mytologi, og er en av de 50 døtrene (neridene) til havnymfen Doris og havguden Nereus.

Artsnavnet hystrix kommer fra latin og betyr piggete som et piggsvin. Dette refererer til de spisse gjelletuberklene som er karakteristisk for arten.

Kommentarer

Doto hystrix ble beskrevet fra individer som lignet på Doto fragilis, men skilte seg fra denne med sine karakteristiske rinoforslirer. Selv om arten ble beskrevet i 1981, så har den veldig få funn, noe som kanskje kan relateres til at den spiser på hydrozoen Schizotricha frutescens som ser ut til å ha en sørlig utbredelse i våre farvann.

Kilder

Picton BE og Brown GH (1981). Four nudibranch gastropods new to the fauna of Great Britain and Ireland including a description of a new species of Doto Oken, 1815. Irish Naturalist Journal, 20(7): 261–268.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Doto hystrix Picton & G.H. Brown, 1981. www.artsdatabanken.no/Pages/324482. Nedlastet <dag/måned/år>