Jorunna tomentosa er en hvit, gulaktig eller lys brun art med en fløyelsaktig overflate, som oftest med tydelige mørke flekker i rekker på ryggen. Den trives på litt dypere vann hvor den beiter på ulike typer svamper.

Kjennetegn

Jorunna tomentosa tilhører en familie av doride nakensnegler der kappeturberklene har karophyllidier. Det vil si at hver tuberkel består av en papill omkranset av tynne og langstrakte fingerlignende spikler. Dette gir arten et fløyelsaktig utseende fordi kappa som dekker hele kroppen er tett besatt med disse små og glinsende karophyllidiene.

Fargen på kappa er gråhvit, kremaktig gul, mørk gul, lys oransje eller oransje-brun. Karakteristisk for arten er parvise serier med 4–9 mørke flekker, eller spettet med lyse brune spredte flekker. Hos noen individer kan brune flekker mangle. Rinoforene har 10-15 lameller, er som regel gulhvite til snøvhite, og kan ofte kan være spettet med små sorte prikker eller brun pigmentering. Gjellebusken kan fremstå som liten fordi den lett trekkes inn i kappa, men den består av 9 til 14 gjellegreiner som har en gul- eller snøhvit farge.

Dette er en relativt stor art som kan bli opptil 50 mm lang, som oftest 20–30 mm.

Arten har ofte karakteristiske mørke, parvise flekker på ryggen. 

Utbredelse

Arten er funnet fra Middelhavet og nordover langs kysten til de Britiske øyer og Færøyene. Den er også kjent fra den østlige atlanterhavskysten til Sør-Afrika.  I Norge er den funnet langs hele kysten fra Oslofjorden til Varangerfjorden. .

Levesett

Jorunna tomentosa lever på hardbunn fra lavt i fjæresonen og ned til 400 meters dyp der den lever av svamper i slekten Haliclona. Tidligere observasjoner der den er rapportert å spise svampen i slekta Halichondoria er sannsynligvis feilidentifiseringer.

Det brede, hvite eggbåndet legges på høykant i en ryddig, tett spiral på bunnen. Eggmassen kan inneholde opptil 145 000 egg som måler 60–90 mikrometer i diameter. Arten kan reprodusere når den har nådd en størrelse på 20 mm. Eggene klekkes ifølge Thompson og Brown (1984) etter 23 dager ved 9–10°C. Egglegging er observert fra februar til august ved de britiske øyer, og i september i Biscayabukta.

Forvekslingsarter

Jorunna tomentosa kan lett forveksles med Jorunna artsdatabankia, der den viktigste forskjellen ligger i farge og pigmentering. Hos J. artsdatabankia er fargen jevnt ensfarget hvit til gul med små uregelmessige brune spredte flekker, mens hos J. tomentosa er fargen mer variabel med mørke flekker i to rekker, gjerne kombinert med spredte mørke flekker over kappa.

Arten kan også forveksles med Rostanga rubra som også har en kappe tett besatt med karophyllidie kappetuberkler. Men sistnevnte art er karakteristisk med sin røde farge.

Etymologi

Jorunna er et navn hentet fra den islandske Laxdøla-sagaen oppkalt etter Jorunn Bjørnsdotter. Den danske forskeren Rudolph Bergh som beskrev slekten hentet mange navn fra norrøn historie, deriblant navnene på slektene Cadlina, Aldisa, Adalaria og Jorunna.

Artsnavnet kommer fra latin tomentosus som betyr fløyelsaktig.

Kommentarer

Det er nylig gjort en revisjon av Jorunna tomentosa, der Jorunna artsdatabankia ble skilt ut og beskrevet som en egen art. Det betyr at kunnskapen om J. tomentosa er oppdatert, og noe innskrenket sammenlignet med den vanlige litteraturen som brukes ved identifisering og som kilde til kunnskap om arten.

I tillegg til at J. artsdatabankia tydelig var en annen art, viser resultatene fra studien (Neuhaus m.fl. 2021) at de studerte individene navngitt som J. tomentosa var delt i to ulike grupper, kalt gruppe A og B i studien. Resultatene var derimot ikke entydige ut fra ytre morfologi, indre anatomi og genetikk til å kunne vise om det faktisk er snakk om to ulike arter. Arbeidet foreslår at det er en artsdannelsesprosess som pågår, og som trenger et større grunnlag med studier av langt flere individer for å komme videre med disse spørsmålene.

YouTube video: Film av Jorunna tomentosa

Jorunna tomentosa kjennes igjen på den fløyelsaktige overflaten. 

Kilder

Dons C (1942). Norges strandfauna XXVII. Bakgjellesnegler I. Det kongelige Norske Videnskabers Selskab Forhandlinger 14: 165–168.

Neuhaus J, Rauch C, Bakken T, Picton B, Pola M og Malaquias MAE (2021). The genus Jorunna (Nudibranchia: Discodorididae) in Europe: a new species and a possible case of incipient speciation. Journal of Molluscan Studies 87(4): eyab028. https://doi.org/10.1093/mollus/eyab028

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804). www.artsdatabanken.no/Pages/300869. Nedlastet <dag/måned/år>.