Fjellbegermorkel Helvella arctoalpina fra Oppland, Dovre, Grimsdalen.

Høstmorkler er en slekt i gruppen sekksporesopper. De har et svært variert utseende, med foldete utforminger av hatten som kan ligne et øre, en kopp eller en sadel. Hatten er som oftest farget i ulike varianter av hvit, brun, grå eller svart. Økologien er svært dårlig kjent, bortsett fra at mange arter antas å leve i symbiose (sopprot) med vier og gran.

Det er lett å skille høstmorkler fra andre sopper, men det er svært vanskelig å skille de ulike artene fra hverandre basert på utseende. Med genetiske analyser åpnes nye muligheter for å rydde opp i taksonomiske uklarheter. Prosjektet hadde som mål å undersøke forekomst og utbredelse av slekten høstmorkler Helvella, basert på materiale i de nordiske universitetsherbariene og ny innsamling av materiale i Norge. Prosjektet bygget videre på et nylig forskningsprosjekt på høstmorkler i Europa hvor artsavgrensninger og navngiving av artene i slekten blr revidert. Dette arbeidet ga et godt taksonomisk grunnlag for kartleggingsarbeidet i prosjektet.

Høstmorklene ble samlet inn fra Hedmark og Oppland i sør til Finnmark i nord. Prosjektet registrerte 20 nye arter for Norden, og økte dermed antallet fra 46 til 66 nordiske arter i slektene Helvella, Dissingia, og Balsamia. Sju av disse artene skal beskrives som nye for vitenskapen. I tillegg har prosjektet kastet lys over høstmorklenes utbredelse, det viste seg at mange arter har en utbredelse som begrenser seg til få klimasoner og naturtyper. Materialet fra de nordiske universitetsherbariene og det nyinnsamlede materialet ble DNA-strekkodet og gjort tilgjengelig gjennom NorBOL. 

Innsamlingsmetoder

Innsamling av fruktlegemer. Morfologisk bestemmels og DNA-strekkoding.

Publikasjoner

Hansen K, Schumacher T, Skrede I, Huhtinen S & Wang X-H (2019). Pindara revisited – evolution and generic limits in Helvellaceae. Persoonia 42: 186–204. https://www.doi.org/10.3767/persoonia.2019.42.07

Skrede I, Carlsen T & Schumacher T (2017). A synopsis of the saddle fungi (Helvella: Ascomycota) in Europe – species delimitation, taxonomy and typification. Persoonia 39: 201–253. https://www.doi.org/10.3767/persoonia.2017.39.09

Løken SB, Skrede I & Schumacher T (2020). The Helvella corium species aggregate in Nordic countries – phylogeny and species delimitation. Fungal systematics and Evolution 5: 169-186. https://www.doi.org/10.3114/fuse.2020.05.11