Workshops, seminarer og konferanser i taksonomi, faunistikk og floristikk er viktige arenaer for rekruttering og kompetanseoppbygging. Med støtte fra Artsprosjektet har det blitt arrangert en rekke nettverkstiltak med fokus på oppbygging av kompetanse på dårlig kjente arter.

Under kan du se en oversikt over kommende og tidligere nettverkstiltak.