Laboulbeniales er en stor gruppe mikroskopiske sopp som parasitterer terrestriske leddyr (først og fremst biller). Ordenen er ekstremt lite kjent, og per dags dato finnes det ingen taksonomisk kompetanse i Norge.

Ettersom insektvertene fungerer som habitat for de mikroskopiske soppene vil prosjektet gjøre målrettet innsamling av insekttaxa som er kjent for å være verter utenfor Norge. Gjennom tre feltsesonger vil prosjektet undersøke utvalgte lokaliteter over hele Norge. Ettersom det så langt er registrert kun 16 arter av Laboulbeniales i Norge forventer prosjektet å over 100 nye arter for Norge.

Prosjektet vil samarbeide med forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning, samt en internasjonale ekspert fra Ghent Universitet, Belgia. Resultatene vil bli publisert i vitenskapelige tidsskrift, bidra til DNA-barkoding, fremskaffe utbredelsesinformasjon, og formidle informasjonen til allmenheten.