En sviknott-hann i slekta Dasyhelea.

Sviknott Ceratopogonidae er en av de mest artsrike og varierte fluefamiliene i verden.  Gjennom dette prosjektet skal sviknottene i ås- og fjellandskaper nord for Polarsirkelen undersøkes.

Det er kjent omkring 590 arter sviknott i Europa, men så langt er kun ca. 20% av disse rapportert fra Norge. Sviknottene har blitt spesielt lite studert i fjell- og åslandskap i Nord-Norge. Per idag er mindre enn 65 arter og 11 slekter registrert fra Nordland og Troms og Finnmark, men det er mange sviknottarter som venter på å bli oppdaget i de kalde og utilgjengelige fjellområdene i Nord.

Sviknott forekommer i varierte habitat fra sjøkanten til høyfjellet, fra tropene til de nordlige områder og subarktiske øyene. Larvene til mange arter sviknott er knyttet til vann, men noen larver lever også i terrestriske naturtyper. De voksne sviknottene finner man som regel i nærheten av der de klekte.

Blodsugende sviknott er artene som er best kjent hos allmennheten. Men blant Ceratopogonidae fins det også arter som er rovdyr, ektoparasitter på større insekter og edderkoppdyr, og bestøvere, og disse spiller en viktig rolle i forskjellige økosystemer både til lands og i vann.

For å finne sviknottene skal det bli satt opp forskjellige feller, for eksempel Malaise-feller, i 24 områder i både Nordland og Troms og Finnmark. I tillegg skal man bruke håv til å fange sviknott. Det finnes DNA-strekkoder kun for en liten andel av norges og verdens sviknottarter, så dette prosjektet vil bidra til å forbedre referansebibliotekene betraktelig. Forhåpentligvis kan også prosjektet øke interessen for og rekruttering til tovinge-taksonomi.

Resultater

Ved hjelp av 20 insektfeller utplassert i forskjellige områder i Finnmarksregionen har prosjektet anskaffet seg mye materiale som forskerne er i gang med å undersøke. Det meste er bestemt til slektsnivå. Samtidig som mange eksemplarer av sviknott sendt til DNA analyse.