Vepsefamiliene Eulophidae og Eupelmidae tilhører overfamilien Chalcidoidea, som er den nest største overfamilien av Hymenoptera. De fleste artene i de to familene lever som parasitter på larver fra andre insekter. De går spesielt etter arter som er bladminerere, som visse familier tovinger og sommerfugler.

I Norge er det kjent 165 arter i familiene Eulophidae og Eupelmidae, mens det i Sverige er kjent hele 553 arter. Kunnskapsstatutsen for gruppen i Norge er lav. Det er med andre ord et stort potensiale for å finne flere arter, og å øke kunnskapen om disse familiene i Norge. Mange av disse vepseartene legger egg inne i larvene til tovinger, for eksempel hos gallmygg og minérfluer, eller sommerfugler, særlig bladminérmøll. Generelt går disse vepsene etter insekter hvor larvene lever inne i blader. For å finne vepseartene kan man klekke dem fra innsamlet plantemateriale, og også bruke tid på å studere allerede innsamlede individer som ikke ennå er artsbestemt og som befinner seg i museumssamlinger. 

Det skal samles inn plantemateriale og fanges insekter i flere forskjellige naturtyper, både i områdene rundt Oslofjorden, som er artsrike, og i Nord-Norge, ettersom man vet lite om hvilke arter som finnes der.

Forhåpentligvis vil noe av informasjonen som framkommer være nyttig i videre studier innen biokontroll, siden flere vertsarter er skadedyr som forårsaker store økonomiske tap i landbruket. Ingen arter i de to vepsefamiliene er til nå vurdert for rødlista, så økt kunnskap er nødvendig for å kunne vurdere tilstanden til artene i Norge.