Gjøkmaur mangler arbeidere og lever som snyltere i kolonier av mørk sandmaur der vertsdronningen har falt fra. Gjøkmaurdronninga er ikke større enn en vertsmaurarbeider, men har en enorm eggproduksjon. Hannene er lyse og vingeløse. I Norge er gjøkmauren nylig oppdaget på noen lokaliteter i Vestfold og Telemark.

Kjennetegn

Dronninger og hanner av gjøkmaur Anergates atratulus er svært karakteristiske. Arten mangler arbeiderkaste.

Dronningen er brunsvart med lysere bein og antenner. Hele kroppen er svært tett og fint punktuert og derfor helt matt. Kroppen mangler behåring og er påfallende flat og bakkroppen har et innsøkk på midten. Hodet er noe bredere enn langt og med svakt innbuktet bakkant. Munnskjoldet er svakt innbuktet og mandiblene er korte og utannete. Mellomkroppen er bred og ryggtaggene er redusert til to små knøler. Petiolen og postpetiolen er svært brede. Eggproduserende hunner har meget oppsvulvet bakkropp.

Hannen er vingeløs (ergatoid), matt og lys gråbrun i fargen og slik sett helt unik blant norske maur. Bakkroppen er ikke flat som hos hunnene. Genitaliene er svært store, mens kjevene er sterkt redusert.

Lengde: dronning, 2,5 mm; hann, 2,5 mm.

Utbredelse

Gjøkmaur er utbredt fra sørlige deler av Fennoskandia og Storbritannia til Sør-Europa og østover gjennom vestlige deler av Sør-Sibir til Kaukasus. Den er også funnet i østlige deler av USA som et resultat av introdusjon med sin vert.

I Norge er arten nylig påvist (Ødegaard et al. 2015) og er hittil funnet på Sandø i Tjøme (Vestfold), Skåtøy og Mørland i Kragerø (Telemark). Den er sannsynligvis noe oversett hos oss.

Levesett

Arten mangler arbeidere og lever som snyltere i kolonier av mørk sandmaur Tetramorium caespitum som har mistet sin dronning. Som regel finnes noen gjøkmaurdronninger i samme koloni og de kan legge flere tusen egg hver. Det klekkes langt flere dronninger enn hanner.

Hannene, som er vingeløse, oppholder seg hele livet i bolet, mens de nye dronningene svermer etter paring i bolet for å finne seg nye kolonier av mørk sandmaur. Det antas at kolonier med gjøkmaur har en livslengde på 2–3 år. I Norge er kjønnsdyr påvist i bol i begynnelsen av juli, og svermingen skjer som regel i løpet av juli.

Vimeo video: Anergates atratulus

Gjøkmaur Anergates atratulus i stor koloni av mørk sandmaur Tetramorium caespitum i gress- og lyngtorv på svaberg. Skåtøy, Kragerø i Telemark. 2. juli 2014.

Forvekslingsarter

Verken dronningen eller hannen av gjøkmaur kan forveksles med noen andre arter. I og med at gjøkmaur produserer enorme mengder kjønnsdyr, kan det være lett å tro at det er snakk om vertens egne dronninger når man finner en koloni med gjøkmaur sammen med sine verter. Dronningen til mørk sandmaur er imidlertid svært mye større, og kan ikke forveksles hvis man er klar over dette.