Gjøkmaur. Frode Ødegaard.

Gjøkmaur mangler arbeidere og lever som snyltere i kolonier av mørk sandmaur der vertsdronningen har falt fra. Gjøkmaurdronninga er ikke større enn en vertsmaurarbeider, men har en enorm eggproduksjon. Hannene er lyse og vingeløse. I Norge er gjøkmauren nylig oppdaget på noen lokaliteter i Vestfold og Telemark.

Gjøkmaur Anergates atratulus (Schenck, 1852)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.