Lys dvergmaur er en svært sjelden art som i Norge kun er funnet på Skåtøy i Telemark der den danner små samfunn på varme svaberg. Arten minner om engdvergmaur, men skilles på at den har lengre ryggtagger og S-formete pannelister.

Kjennetegn

Arbeider av lys dvergmaur Temnothorax interruptus, fra siden.

Dronning av lys dvergmaur Temnothorax interruptus, fra siden.

Hode og framkropp av lys dvergmaur Temnothorax interruptus, dronning.

Lys dvergmaur Temnothorax interruptus karakteriseres ved S-formete pannelister og lange ryggtagger hos arbeidere og dronninger. Arbeiderne har et lyst hode som oftest er noe mørkere framtil. Antennene har 12 ledd og er lyse med formørket klubbe. Mellomkroppen er jevnt buet i profil. Ryggtaggene er relativt lange og svakt nedbøyde. Bakkroppen er lys med et svakt og diffust avgrenset noe mørkere brutt bånd.

Dronningene ligner arbeiderne og kan også skilles på de S-formete pannelistene og lengre ryggtagger. Skutellen er dessuten glatt i midten.

Hannen har påfallende lyse antenner og bein. Antennene har 13 ledd og antenneskaftet er like langt som tredje til sjuende ledd i antennestrengen. Den har langsgående skulptur på mellomryggen.

Lengde: arbeider, 2,5–3 mm; dronning, 3–3,5 mm; hann, 2,5–3 mm.

Utbredelse

Lys dvergmaur er utbredt fra sørlige deler av Fennoskandia og Storbritannia til Spania, Italia og Hellas. Den er utelukkende kjent fra Europa.

I Norge kjenner vi til bare en bestand fra Skåtøy ved Kragerø i Telemark, først funnet i 2014 (Ødegaard et al. 2015). Arten ble imidlertid først publisert fra Norge fra to lokaliteter nær Oslo av Siebke (1880), men ble siden slettet fra de norske listene (Collingwood 1974) da materialet ikke er bevart og funnene virket usannsynlige. Det kan imidlertid ikke utelukkes at de gamle funnene fra Oslo er korrekte.

Levesett

Lys dvergmaur er i Norge kun funnet på soleksponerte svaberg som ligger litt beskyttet nær kysten. Den danner der små kolonier i bergsprekker under mose og strøfall (Ødegaard et al. 2015). Engdvergmaur T. tuberum finnes også på den samme lokaliteten i samme habitat. I utlandet er lys dvergmaur funnet mest på sandmark. Koloniene er små og består av opptil 100 arbeidere og ei dronning (monogyn). Flere sterile dronninger kan av og til finnes i samme samfunn, men slike er ikke funnet i Norge. Dvergmaur er hovedsakelig rovdyr på små invertebrater som spretthaler og midd. Svermingen foregår som regel i løpet av perioden fra slutten av juni til slutten av juli.

Forvekslingsarter

Lys dvergmaur kan spesielt forveksles med den vanlige engdvergmaur Temnothorax tuberum, som den kan leve sammen med. Dersom man finner dvergmaur med lys hodefarge bør de sjekkes mot både lys dvergmaur og skogdvergmaur. Lys dvergmaur er den eneste dvergmaurarten med tydelig S-formete pannelister. Den har videre tydelig lengre ryggtagger og oftest lysere bakkropp enn hos engdvergmaur.

Fra skogdvergmaur skilles den enkelt på de formørkete antenneklubbene.

Man bør også være oppmerksom på at småsmalmaur Leptothorax muscorum, som har et antenneledd mindre, er vanlig i slike naturtyper.

Hannene av lys dvergmaur skilles på at antenneskaftet er like langt som tredje til sjuende ledd i antennestrengen. Hos andre dvergmaur er antenneskaftet like langt som tredje til femte ledd i strengen.

Habitat for lys dvergmaur Temnothorax interruptus. Skåtøy, Kragerø i Telemark.