Vingespenn

36-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Bergen på Vestlandet og til Oslo østafjells. Enkeltfunn er gjort på Østlandet nord for Oslo.

Unge stadier

Larven lever på ask og i noen grad på liguster. Av og til på andre løvtrær.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I skogkanter og hager.