Vingespenn

35-41 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Nord-Afrika, mot øst til Japan. Utbredt i Danmark, Sverige og Finland. I Sverige har den en østlig utbredelse.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni og ultimo juli - august i to generasjoner.

Økologi

På havstrender, helst der det er fuktig.