Vingespenn

41-46 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Marokko, mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Arten er i ferd med å etablere seg i Norge. Fra og med 2017 har arten blitt funnet flere steder i Østfold, Akershus og Oslo. Utover det foreligger det fra Norge bare et svært gammelt funn fra Oslo.

Unge stadier

Larven lever på platanlønn og hestekastanje, av og til på andre løvtrær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Ved skogbryn, i hager og parker.