Vingespenn

39-45 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus. På grunn av forveksling med en nærstående art, er det uklart om østgrensen er i Ural eller i det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden nord til Nord-Trøndelag. Imidlertid er den sjelden på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på or (Alnus) og bjørk (Betula), i noen tilfeller også på Populus-arter (osp og poppel) og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo juni - primo september.

Økologi

Ved skogbryn og i åpen løv- eller blandingsskog.