Vingespenn

35-41 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til det vestlige Kina og Amur i russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig nord til Lierne i Nord-Trøndelag, men på Vestlandet kun påvist i Rogaland og på Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på ulike myrplanter som bukkeblad, pors, Vaccinium (blokkebær og blåbær), Salix-arter (selje, vier) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio mai - juni ( - juli).

Økologi

På myr.