Vingespenn

39-43 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Grong i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på osp, noen ganger på selje.

Flyvetid

Ultimo mai - primo august.

Økologi

I skogkanter og skog med osp.