Vurderingene som presenteres i Norsk rødliste for arter 2021 er utført av 94 eksperter fordelt på 30 ekspertkomitéer. Komitéene er oppnevnt av Artsdatabanken og er i hovedsak satt sammen av personer som arbeider ved norske naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner. 

For gjennomføring av rødlistevurderingene ble det i 2019 etablert 30 ekspertkomitéer med til sammen 94 medlemmer. 

Disse representerer en stor del av den ekspertise som finnes i Norge når det gjelder forekomst og populasjonssendringer for de aktuelle artsgruppene. De fleste medlemmene arbeider ved naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner. Hver ekspertkomité har hatt en leder som har vært ansvarlig for gjennomføringen av vurderingene, og arbeidet har vært kontraktfestet med ekspertkomitéleders institusjon. Mange av ekspertkomitémedlemmene har også deltatt i tidligere rødlisterevisjoner. 

Artsdatabanken har arrangert samlinger, både fysiske og digitale pga. korona-situasjonen, med lederne og medlemmene av komitéene. Temaene for disse samlingene har blant annet vært gjennomgang av retningslinjer for rødlistevurderinger som er utarbeidet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN), utveksling av erfaringer og harmonisering av kriteriebruk på tvers av artsgrupper. I tillegg har flere av gruppene hatt kontakt med eksperter fra tilsvarende ekspertkomitéer i Sverige. Disse samlingene, samt interne møter i komitéene, har vært viktige for standardisering og samordning av kriteriebruken. 

Ekspertkomitéene har stått for rødlistevurderingen av 23 406 arter og 339 underarter eller varieteter for Norge. I tillegg er 541 arter og 34 underarter eller varieteter vurdert for Svalbard. 

Komitéer og medlemmer 2021

Komitéledere står med uthevet skrift.

Alger

Vivian Husa

Havforskningsinstituttet

Anders Langangen

Privat

Henning Steen

Havforskningsinstituttet

Mette Eilertsen

Rådgivende biologer

Susanne Schneider

Norsk institutt for vannforskning

Amfibier og reptiler

Børre Dervo

Norsk institutt for naturforskning

Beate Strøm Johansen

Universitetet i Agder

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooij

Armfotinger

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Jesper Hansen

Akvaplan NIVA

Biller

Frode Ødegaard

NTNU Vitenskapsmuseet

Arne Endre Laugsand

Norsk institutt for naturforskning

Oddvar Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

Stefan Olberg

Biofokus

Bløtdyr

Torkild Bakken

NTNU Vitenskapsmuseet

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Nathalie Skahjem

Åkerblå

Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer og vårfluer

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Gaute Kjærstad

NTNU Vitenskapsmuseet

Hallvard Holtung

Asplan Viak

Roald Bengtson

Privat

Trond Andersen

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Edderkoppdyr

Sandra Åström

Norsk institutt for naturforskning

Arne Fjellberg

Privat

Harald Løvbrekke

Privat

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Fisker

Trygve Hesthagen (limniske)

Norsk institutt for naturforskning

Peder Fiske

Norsk institutt for naturforskning

Rupert Wienerroither (marine)

Havforskningsinstituttet

Arve Lynghammar

Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole

Ingvar Byrkjedal

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Kjell Nedreaas

Havforskningsinstituttet

Nicolas Straube

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Otte Bjelland

Havforskningsinstituttet

Fugler (Norge og Svalbard)

Bård G. Stokke

Norsk institutt for naturforskning

Hallvard Strøm

Norsk Polarinstitutt

Karl-Otto Jacobsen

Norsk institutt for naturforskning

Rune Solvang

Asplan Viak AS

Svein Dale

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Terje Lislevand

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Hydrozoer

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Luis Felipe Martell Hernandéz

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Karplanter (Norge og Svalbard)

Heidi Solstad

Multiconsult Norge AS

Reidar Elven

Elven Natur

Geir Arnesen

Sállir Naturrådgivning AS

Geir Gaarder

Miljøfaglig utredning

Hanne Hegre

Hanne Hegre Flowerpower

Marit Mjelde

Norsk institutt for vannforskning

Oddvar Pedersen

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Pernille Bronken Eidesen

Universitetssenteret på Svalbard

Torbjørn Høitomt

Biofokus

Koralldyr

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Pål Mortensen

Havforskningsinstituttet

Krepsdyr

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Bjørn Walseng

Norsk institutt for naturforskning

Henrik Glenner

Universitet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Kenneth Meland

Universitet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Per Djursvoll

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Tone Falkenhaug

Havforskningsinstituttet

Laver (Norge og Svalbard)

Reidar Haugan

Reidar Haugan

Annie Ås Hovind

Norconsult

Einar Timdal

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Håkon Holien

Nord universitet

Per Gerhard Ihlen

Asplan Viak AS

Leddormer

Torkild Bakken

NTNU Vitenskapsmuseet

Trond Knapp Haraldsen

NIBIO

Eivind Oug

Norsk institutt for vannforskning

Mangefotinger

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Per Djursvoll

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Mosdyr

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Moser

Torbjørn Høitomt

Biofokus

Hans H. Blom

NIBIO

John Gunnar Brynjulvsrud

Biofokus

Kristian Hassel

NTNU Vitenskapsmuseet

Magni Olsen Kyrkjeeide

Norsk institutt for naturforskning

Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer og nettvinger

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Nebbmunner

Anders Endrestøl

Norsk institutt for naturforskning

Frode Ødegaard

NTNU Vitenskapsmuseet

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Pattedyr (Norge og Svalbard)

Per Ole Syvertsen †

Helgeland Museum

Katrine Eldegard

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arne Bjørge

Havforskningsinstituttet

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooij

Kit Kovacs

Norsk Polarinstitutt

Ole-Gunnar Støen

Norsk institutt for naturforskning

Pigghuder

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Tom Alvestad

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Rettvinger, kakerlakker og saksedyr

Kjell Magne Olsen

Biofokus

Ole Jørgen Lønnve

Biofokus

Sekkdyr

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Bjørn Gulliksen

Privat

Sommerfugler

Hallvard Elven

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Kai Berggren

Privat

Leif Aarvik 

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Sopper

Tor Erik Brandrud

Norsk institutt for naturforskning

Anders Kvalvåg Wollan

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

Bjørn Nordén

Norsk institutt for naturforskning

Egil Bendiksen

Norsk institutt for naturforskning

Jenni Nordén

Norsk institutt for naturforskning

John Bjarne Jordal

Miljøfaglig utredning

Rakel Blaalid 

Norsk institutt for naturforskning

Tom Hellik Hofton 

Biofokus

Stormaneter

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Luis Felipe Martell Hernandéz

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Svamper

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Francisca Correia De Carvalho

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Hans Tore Rapp †

Universitetet i Bergen, UiB

Tovinger

Øivind Gammelmo

Biofokus 

Arjen Leendertse

Privat

Gunnar Mikalsen Kvifte 

Nord universitet 

Jostein Kjærandsen

Universitetet i Tromsø

Terje Jonassen

Privat

Vepser

Frode Ødegaard

NTNU Vitenskapsmuseet 

Arnstein Staverløkk

Norsk institutt for naturforskning

Markus A. K. Sydenham

Norsk institutt for naturforskning

Ole Jørgen Lønnve

Biofokus

Siden siteres som:

Artsdatabanken (2021). Ekspertkomitéene. Norsk rødliste for arter 2021. http://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/ekspertkomiteene. Nedlastet <dag/måned/år>.