Under presenteres de 35 artsgruppene som er vurdert for Norsk rødliste for arter 2021. Klikk på ikonene for å lese mer om artsgruppene.

Av praktiske årsaker er amfibier og reptiler omtalt sammen. Vi har også valgt å omtale karplanter, moser, alger og fisker som egne grupper, selv om hver av disse gruppene består av flere adskilte taksonomiske grupper. I tillegg er laver – som forekommer innen mange ordener i soppriket – for oversiktens skyld skilt ut som en egen artsgruppe.

Artsgruppen spretthaler er ikke revidert i 2021. For disse gjelder fortsatt vurderingene fra 2010. En presentasjon av spretthaler finnes i Norsk rødliste for arter 2010.