Flere arter som lever i Norge eller på Svalbard kan også være behandlet for den globale rødlista. En del av disse er vurdert som livskraftige i Norge, andre er rødlistet, mens noen er vurderte til en risikokategori på Fremmedartslista.

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) utarbeider rødlister både globalt og for større regionale områder som kontinenter. Listene blir lagt av en rekke eksperter som jobber med ulike artsgrupper, og blir oppdatert med forskjellige intervaller.

Norske arter på den globale rødlista

På den globale rødlista er 1593 arter som finnes i Norge eller på Svalbard vurdert. 1364 av disse har en vurdering enten i Norsk rødliste for arter 2021 eller i Fremmedartslista 2018. Du finn med andre ord både stedegne norske arter og fremmede arter i denne oversikten. I tillegg er det noen arter som fins i Norge, og som er vurdert i global sammenheng, som ikke er behandlet for noen av listene her til lands. Disse 229 artene ligg i oversikten uten norsk kategori.

Her kan du søke etter norske arter i den globale rødlista

Kilde: IUCN Red List of Threatened Species

Siteres som:

Artsdatabanken (2021) Den globale rødlista. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken <www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/GlobalRodliste>. Nedlastet <dag/månad/år>.