Echinocorambe brattegardi er en svært sjelden dypvannsart som bare er funnet langt ute i Norskehavet.

Kjennetegn

Echinocorambe brattegardi er en bitteliten art som bare blir 3 mm lang. Kroppen er flattrykt med en rund kappe som har en tydelig innbuktning bakerst på kappa over halen. Ryggsiden er tett besatt med like store, lange og fingerformede kappetuberkler. Rinoforene er korte og koniske med noen få tverrgående lameller. De sitter i tydelige groper. Arten har ingen tydelig gjellebusk, men i stedet en enkelt gjelle som ikke er forgreinet. Denne stikker ut som en fingerlignende utvekst bak den anale papillen i innbuktningen bakerst på kappa.

Arten mangler øyne. Kroppsfargen er hvit uten noen form for ytre pigmentering.

Echinocorambe brattegardi har en karakteristisk innbuktning på kappa over halen og fingerformede kappetuberkler.

Utbredelse

Arten er bare kjent fra den originale beskrivelsen, fra fem individer funnet på dypt vann i Norskehavet mellom Norge, Island og Færøyene.

Levesett

Echinocorambe brattegardi er bare funnet på svært dypt vann. Fem eksemplarer ble hentet opp fra 2 538 og 3 016 meters dyp i juli 1975, og disse danner grunnlaget for den vitenskapelige beskrivelsen. Andre bløtdyr rapportert fra samme prøver E. brattegardi ble funnet i tyder på at arten lever på løst sediment med mudder eller sand.

Det er ikke kjent hvordan eggmassen ser ut, eller når på året arten reproduserer. Det er heller ingen nært beslektede arter å se til for en pekepinn, siden Echinocorambe brattegardi er den eneste arten i slekten.

Forvekslingsarter

Echinocorambe brattegardi har samme kroppsform som de mange ulike artene innen Onchidoridoidea, men den har, til forskjell fra disse, en innbuktning bak på kappa over halen. Den har også lange kappetuberkler, tilsvarende som hos arten Doridunculus echinulatus. Sistnevnte art har i tillegg to kjøler mellom rinoforene og gjellebusken som E. brattegardi mangler, samt at E. brattegardi mangler en tydelig gjellebusk.

Etymologi

Slektsnavnet er sammensatt av det latinske echinus som betyr piggsvin, og som refererer til de lange kappetuberklene. Corambe er slektsnavnet på en annen gruppe nakensnegler som denne arten er i slekt med.

Artsnavnet brattegardi er gitt til ære for den norske marinbiologen Torleiv Brattegard.

Kilder

Valdes A og Bouchet P (1998). A blind abyssal Corambidae (Mollusca, Nudibranchia) from the Norwegian Sea, with a reevaluation of the systematics of the family. Sarsia 83: 15–20.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Echinocorambe brattegardi Valdes & Bouchet, 1998. www.artsdatabanken.no/Pages/329224. Nedlastet <dag/måned/år>