Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cuthonidae Odhner, 1934. https://www.artsdatabanken.no/Pages/311074. Nedlastet <dag/måned/år>