Hero formosa er en art som kun har blitt funnet et fåtall ganger, ikke bare i Norge, men også ellers i nordøst-Atlanteren. Det finnes kun sporadiske observasjoner fra de Britiske øyer til kysten av Norge.

Kjennetegn

Denne buskete og vakre nakensneglen kan bli opptil fire cm lang. Kroppen er slank og elegant snegleformet, der ryggsiden er besatt med opptil åtte par todelt forgreinede cerata, noe som gir arten et blomkålaktig utseende. Det forreste paret cerata er plassert foran rinoforene. Rinoforene er lange, sylindriske, glatte og tvert avskåret i tuppen. Hodet er lite, men flankert av to store, brede og flate munntentakler. Anus er plassert på høyre side av kroppen rett bak andre par med cerata, mens den genitale åpningen sitter rett under basis av høyre rinofor.

Kroppsfargen er varierende, fra rent gjennomsiktig hvit til gjennomsiktig hvit med et rosa eller rødt fargeskjær. Tarmkanalene strekker seg ut i alle forgreininger av cerata og kan ha en varierende farge fra rosa til rød, oransje eller lilla. Ytre pigmentering består av hvite linjer som går langs ryggens midtlinje og ut i munntentaklene, utover på halen, og på hver side av kroppen, samt hvite prikker som dekker tuppen på cerata og rinoforene.

Utbredelse

Arten er utbredt fra de Britiske øyer til Skagerrak og Sveriges vestkyst. I Norge er den funnet fra Hvaler nord til Tromsø.

Levesett

Hero formosa er funnet fra grunt vann og ned mot de store dyp, helt til 270 meter. Den er ikke lett å finne i åpent terreng, men finnes som regel under steiner og på andre bortgjemte plasser der den spiser arter hydrozoer i slektene Tubularia, Abietienaria, Hydrallmania og Nemertsia. Picton og Morrow skriver i sin bok om britiske nakensnegler at arten også er funnet sammen med dypvannskorallen Desmophyllum pertusum.

Eggleggingen foregår fra april til august. Eggstrengen kan inneholde opptil 45 000 egg, og legges i en litt flat spiral som typisk er lys rosa i fargen. Diameteren kan være nesten tilsvarende lengden på sneglen. Eggene legges ofte under steiner, og klekkes etter ca. tre uker.

Den hvite linjen midt på ryggen er karakteristisk for denne arten. 

Forvekslingsarter

Arten kan kanskje ved første øyekast minne litt om arter både i slekta Dendronotus og i slekta Tritonia som også har forgreinede cerata, men disse mangler cerata foran på hodet slik Hero har. Midt på ryggen har den også en karakteristisk hvit linje i hele kroppslengden.

Etymologi

Det opprinnelige slektsnavnet til arten var Cloelia. Navnet Cloelia refererer til en viktig heltinne i romersk mytologi. Navnet ble gitt av Sven Lovén i 1844 da han beskrev Cloelia formosa. Arten ble flyttet fra Cloelia til Hero i 1855 av Alder & Hancock, mest trolig fordi navnet Cloelia allerede var benyttet for slangearten Cloelia daudinii Fitzger, 1826. Ordet hero kommer fra gresk og betyr beskytter. Det er en passende beskrivelse av heltinnen Cloelia.

Artsnavnet formosa kommer fra latin og betyr vakker.

Hero formosa finnes gjerne under steiner eller bortgjemt nede på bunnen. Arten har også cerata foran rinoforene. 

Kommentarer

Hero formosa til hører familien Heroidae. Denne familien ble tidligere lagt inn under samme gruppe som Armina loveni, men fordi den hverken har karunkel eller anus plassert i kroppens midtlinje, har den i dag en ubestemt taksonomisk plassering. Derfor finner vi i dag familien Heroidae som incertia sedis under Claobranchia.

Hero formosa slik Alder & Hancock tegnet den i sitt verk A monograph of the British nudibranchiate Mollusca. 

Kilder

Alder J og Hancock A (1845-1855). A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. The Ray Society, London. 560s.

Evertsen J (2012). Hero formosa – en sjelden men påtrengende art. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2012/10/17/hero-formosa-en-sjelden-men-patrengende-art/ Hentet 14. Februar 2021.

Grieg JA (1897). Bidrag til Kundskaben om Vestlandets mollusker. Bergens Museums Aarbog, 1896: 1–32.

Krause A (1895). Nudibranchiaten von Tromsö. Tromsø Museums Aarshefter 18: 94–100.

Odhner NH (1922). Norwegian Opisthobranchiate Mollusca in the collections of the Zoological Museum of Kristiania. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 60: 1–47.

Picton BE og Morrow CC (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Sars M (1851). Beretningen om en i Sommeren 1849 foretagen zoologisk Reise i Lofoten og Finmarken. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 6: 121–211.

Thompson TE og Brown GH (1984) Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Hero formosa (Lovén, 1844). www.artsdatabanken.no/Pages/310320. Nedlastet <dag/måned/år>