Zelentia ninel er en liten nakensnegl som ble funnet for første gang i Norge i 2019 i Altafjorden.

Kjennetegn

Zelentia ninel har en liten og slank snegleformet kropp som kan bli opptil 6 mm lang. Ryggsiden er dekket av 6 rekker med cerata. Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med lysebrune til rosa tarmkanaler i cerata. Kroppen mangler ytre pigmentering med unntak av noen få hvite prikker på tuppen av munntentaklene, rinoforene og cerata. Munntentakler og rinoforer har omtrent samme lengde, og rinoforene er glatte.

Zelentia ninel er bare funnet noen få ganger i Norge. Størrelsen gjør den vanskelig å oppdage. 

Utbredelse

Arten har en rent nordlig utbredelse og er opprinnelig beskrevet fra farvannene ved Murmansk i Barentshavet. Den ble funnet for første gang i Norge i 2019 i Altafjorden.

Levesett

Arten er funnet på grunt vann og i fjæresonen. Den spiser hydrozoer festet til stein, men bare arter innen slektene Gonothyarea og Obelia

Eggmassen danner en halvsirkel, og består av et transparent bånd med tydelige eggformede kapsler som hver inneholder 50–60 egg. Fargen er hvit eller svakt rosa. Eggene legges typisk på hydrozoene arten spiser på. De klekkes i løpet av 3–4 uker, og ut kryper bittesmå larver som allerede har utviklet et lite munnslør og et enkelt par cerata.

Forvekslingsarter

Zelentia ninel er nesten helt lik Zelentia pustulata som er kjent fra store deler av norskekysten. Men Zelentia ninel mangler den tydelige hvite pigmenteringen Zelentia pustulata har på cerata.

Etymologi

Slektsnavnet Zelentia er et forkortet navn oppkalt etter stedet Dalnie Zelentsy i Barentshavet der flere av artene innen slekten er funnet.

Artsnavnet ninel er et navn gitt til ære for den russiske marinbiologen Ninel Pantaleeva fra Dalnie Zelentsy.

Kommentarer

Zelentia ninel ble nylig beskrevet i 2017 fra kysten av Kola-halvøya. Forfatterne deltok i 2019 i prosjektet “#sneglebuss Barentshavet” støttet av Artsprosjektet, og lette etter nettopp denne arten. De fant den i Altafjorden i et habitat med alger og hydrozoer, hvor de forventet å finne den.

Kilder

Bakken T (2019). Denne har du aldri sett før, ny nakensnegl i Norge. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2019/05/09/denne-har-du-aldri-sett-for-ny-nakensnegl-i-norge/ Hentet 7. januar 2021.

Korshunova T, Picton B og Martynov A (2017). Ontogeny as an important part of integrative taxonomy in tergipedid aeolidaceans (Gastropoda: Nudibranchia) with a description of a new genus and species from the Barents Sea. Zootaxa 4324 (1): 1–22.

Korshunova T, Fletcher K, Lundin K, Picton B og Martynov A (2018). The genus Zelentia is an amphi-boreal taxon expanded to include three new species from the north Pacific and Atlantic oceans (Gastropoda: Nudibranchia: Trinchesiidae). Zootaxa 4482 (2): 297–321.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Zelentia ninel Korshunova, Martynov & Picton, 2017. www.artsdatabanken.no/Pages/308058. Nedlastet <dag/måned/år>