Zelentia ninel er en liten nakensnegl som ble funnet for første gang i Norge i 2019. Den lever blant alger på hardbunn på grunt vann og i tidevannssonen.

Zelentia ninel blir bare opptil 7mm lang. Inni kan man tydelig se eggene. 

Kjennetegn

Zelentia ninel har en liten og slank snegleformet kropp som kan bli opptil 7 mm lang. Ryggsiden er dekket av 6 rekker med cerata. Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med lysebrune til rosa tarmkanaler i cerata. Kroppen mangler ytre pigmentering med unntak av noen få hvite prikker på tuppen av munntentaklene, rinoforene og cerata. Munntentakler og rinoforer har omtrent samme lengde, og rinoforene er glatte.

Vanligvis er arten rød i fargen, men en gulgrønn variant kan forekomme. Her er den avbildet på mosdyr – men føden er hydrozoer. 

Utbredelse

Arten har en rent nordlig utbredelse og er opprinnelig beskrevet fra farvannene ved Murmansk i Barentshavet. Den ble funnet for første gang i Norge i 2019 i Altafjorden. Etter dette er den over tid funnet flere ganger på ulike lokaliteter rundt Tromsø.

Levesett

Arten er funnet på grunt vann blant annet begroing på brygger, og i fjæresonen. På begroing på hardt underlag er den observert på alger med mosdyret Membranipora membranacea. Den spiser hydrozoer, men bare arter innen slektene Gonothyarea, Sarsia og Obelia.

Eggmassen danner en halvsirkel, og består av et transparent bånd med tydelige eggformede kapsler som hver inneholder 50–60 egg. Fargen er hvit eller svakt rosa. Eggene legges typisk på hydrozoene arten spiser på. Arten har direkte utvikling. Eggene klekkes i løpet av 3–4 uker, og ut kryper bittesmå larver som allerede har utviklet et lite munnslør og et enkelt par cerata. Individer med egge og eggmasser er observert fra november til mai. 

Zelentia ninel er bare funnet noen få ganger i Norge. Størrelsen gjør den vanskelig å oppdage. 

Forvekslingsarter

Zelentia ninel er nesten helt lik Zelentia pustulata som er kjent fra store deler av norskekysten. Men Zelentia ninel mangler den tydelige hvite pigmenteringen Zelentia pustulata har på cerata.

Etymologi

Slektsnavnet Zelentia er et forkortet navn oppkalt etter stedet Dalnie Zelentsy i Barentshavet der flere av artene innen slekten er funnet.

Artsnavnet ninel er et navn gitt til ære for den russiske marinbiologen Ninel Pantaleeva fra Dalnie Zelentsy.

Kommentarer

Zelentia ninel ble nylig beskrevet i 2017 fra kysten av Kola-halvøya. Forfatterne deltok i 2019 i prosjektet “#sneglebuss Barentshavet” støttet av Artsprosjektet, og lette etter nettopp denne arten. De fant den i Altafjorden i et habitat med alger og hydrozoer, hvor de forventet å finne den. Senere har Fredrik Broms kunnet følge flere populasjoner i Tromsøområdet over tid, og har dokumentert artens økologi og reproduksjon.

Vimeo video: Film av Zelentia ninel

Her er arten filmet etter å ha blitt funnet i Norge for første gang utenfor Alta i 2019. 

Kilder

Bakken T (2019). Denne har du aldri sett før, ny nakensnegl i Norge. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2019/05/09/denne-har-du-aldri-sett-for-ny-nakensnegl-i-norge/ Hentet 7. januar 2021.

Broms F, Bakken T, Martynov A, Korshunova T (2023). Biogeographic patterns of distribution of the mollusc Zelentia ninel (Nudibranchia, Trinchesiidae). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 103: e60. https://doi.org/10.1017/S0025315423000498 

Korshunova T, Picton B og Martynov A (2017). Ontogeny as an important part of integrative taxonomy in tergipedid aeolidaceans (Gastropoda: Nudibranchia) with a description of a new genus and species from the Barents Sea. Zootaxa 4324 (1): 1–22.

Korshunova T, Fletcher K, Lundin K, Picton B og Martynov A (2018). The genus Zelentia is an amphi-boreal taxon expanded to include three new species from the north Pacific and Atlantic oceans (Gastropoda: Nudibranchia: Trinchesiidae). Zootaxa 4482 (2): 297–321.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Zelentia ninel Korshunova, Martynov & Picton, 2017. www.artsdatabanken.no/Pages/308058. Nedlastet <dag/måned/år>.