Her ser vi myggen Culex pipiens. Denne arten suger vanligvis blod fra fugler og kan overføre flere virussykdommer. Kunnskap om hvor de ulike artene av blodsugende insekter finnes er viktig for å danne seg et godt bilde av nåværende og framtidig risiko for vektorbårne sykdommer hos mennesker og dyr.

Gruppene sviknott (Ceratopogonidae: Culicoides) og stikkmygg (Culicidae) består av arter hvor hunnen suger blod før egglegging. Til tross for at noen av artene kan spre sykdommer som malaria, vestnilfeber, dyresykdommen blåtunge og flere andre, har vi liten kunnskap om hvilke arter av sviknott og stikkmygg som finnes i Norge.

Det overordnede målet for prosjektet er å finne nye arter for landet og beskrive utbredelsen og leveområde-preferansene til disse, samt bygge opp et referanse DNA-strekkode-bibliotek over artene. Dernest vil man undersøke hvilke arter som finnes i områder som ikke har vært kartlagt tidligere. Dette gjelder blant annet klimatisk gunstige områder på Vestlandet. Dette prosjektet har også satt i gang en folkeforskningsdel («citizen science»), der man samarbeider nært med publikum om innsamling av materiale ved bruk av CO2-feller.

Innen sviknott og stikkmygg er det i noen tilfeller vanskelig eller umulig å identifisere arter basert på morfologi, selv for spesialister. Prosjektet vil derfor benytte moderne genetiske metoder til hjelp i artsbestemmelsene. Informasjon fra prosjektet vil være et viktig grunnlag for eventuell risikovurdering av insektbårne sykdommer og vil gi et entomologisk grunnlag for prediksjon og overvåking av forekomst og spredning av slike smittestoffer.