Platymischus dilatatus i familien Diapriidae lever under tang. Under paring holder hannen fast hunnen med de fortykkede antenneskaftene. Arten var tidligere funnet ett sted i Norge, men ny kartlegging viser at den trolig finnes i tangvoller langs store deler av kystlinjen. 

 

Parasittiske vepser snylter på andre invertebrater, og en stor del av de mer enn 5000 norske artene av veps (Hymenoptera) har dette leveviset. PROCTONOR II fulgte opp PROCTONOR I, som studerte diversiteten av parasittiske veps i skog. I Proctonor II ble parasittiske veps i andre naturtyper kartlagt.

Parasittiske veps kan være viktige bestandsregulatorer i økosystemer, men kunnskapen om dem er mangelfull, ettersom det er en stor og mangfoldig artsgruppe med mange ukjente arter. Dette prosjektet studerte taksonomi, utbredelse og økologi blant parasittiske veps innen gruppene Proctotrupoidea, Diapriidea og Chrysidoidea. Blant annet ble det samlet inn veps fra myr, eng, komposthauger, tangvoller og dyremøkk.

Kunnskapen om status og utbredelse til vepseartene som ble samlet inn, vil kunne brukes i forvaltningsøyemed og til å gjøre rødlistevurderinger. For alle norske arter i de tre gruppene ble det laget en liste over hvilke habitater (NiN-systemet) de forskjellige artene befant seg i og foretrakk. Alle arter som ble samlet inn gjennom dette prosjektet, og som ble samlet inn gjennom PROCTONOR, ble DNA-strekkodet. Prosjektet ble ledet av NTNU og samarbeidet med flere institusjoner i andre land. Prosjektet inkluderte studenter.

Resultater

Prosjektet Proctonor II (2019-2023) var en oppfølging av prosjektet Proctonor I (2017-2019). Under presenteres resultatene for begge disse prosjektene samlet.

Materialet ble samlet inn hovedsakelig ved hjelp av malaisefeller, men det ble også tidvis gjort manuel fangst.

I Proctonor I ble det samlet inn på spredte lokaliteter på Østlandet, i Midt-Norge og i Finnmark (totalt 39 feller). I Proctonor II ble det supplert med innsamlinger fra Nordland og Trøndelag, samt flere lokaliteter på Østlandet (totalt 26 feller).

I tillegg til materialer samlet inn gjennom Proctonor I og II, har det vært jobbet med et betydelig materiale av de aktuelle vepsegruppene samlet inn gjennom tidligere artsprosjekter (INVENT-ART, ACUNOR, NORFIG, PYROBUG og PROCTONOR I).

Totalt i prosjektet ble det funnet 122 nye arter for Norge, samt ca. 40 nye arter for vitenskapen som ennå ikke er beskrevet.

Under følger tabell over nye arter:

Chrysididae

Familien Chrysididae har nå 40 arter påvist i Norge (inkludert 1 ny art påvist i Proctonor II).

Proctotrupidae

Familien Proctotrupidae har nå 56 arter påvist i Norge (inkludert 1 ny art påvist i Proctonor II).

Ismaridae

Familien Ismaridae har nå 5 arter påvist i Norge (inkludert 1 ny art påvist i Proctonor II).

Diapriidae, Diapriinae

Underfamilien Diapriinae har nå 112 arter påvist i Norge (inkludert 25 nye arter påvist i Proctonor II og 27 nye arter påvist i Proctonor I). 

Diapriidae, Belytinae

Familien Belytinae har nå 225 arter påvist i Norge (inkludert 85 nye arter påvist i Proctonor II).

Dryinidae

Familien Dryinidae har nå 52 arter påvist i Norge (inkludert 9 nye arter påvist i Proctonor II).

Ubeskrevne arter 

I tillegg til de 122 nye artene for Norge, er det funnet ca. 40 arter nye for vitenskapen i underfamilien Belytinae. Flere av disse er såpass greie at de er klare til artsbeskrivelse. Andre tilhører vanskelige taksonomiske komplekser som krever videre utredning.

DNA-strekkoding

Det er gjort et omfattende arbeid for å fremskaffe DNA-strekkoder fra de innsamlede artene. En god del av dette har vært vellykket, og strekkoder er lastet opp til Barcode of Life Data System (BOLD). Det ventes fremdeles på svar på en lang rekke DNA-prøver.

Kompetanseoverføring

Kompetanseoverføring har vært et viktig resultat av i Proctonor II. Prosjektet har gitt prosjektdeltagerne en unik anledning til å fordype seg, gjennom tett samarbeid med verdens ledende eksperter, på disse insektgruppene som vi tidligere ikke har hatt stor kompetanse i Norge. 

I tillegg til å bygge opp ny kunnskap hos flere personer, har prosjektet i betydelig grad bidratt til å bygge opp referansesamlinger innen disse gruppene i Norge, slik at materialet kan studeres for ettertiden. 

Publikasjoner

Chen, H.; Olmi, M.; Ødegaard, F.; Capradossi, L.; Liu, J. DNA Barcoding Unveils New Species of the Sexually Dimorphic Genus Anteon Jurine (Hymenoptera, Dryinidae) from China. Insects 2024, 15, 18. https://doi.org/10.3390/ insects15010018

Ødegaard, F., Rakhshani, E. & Olmi, M. 2023. Association of the opposite sexes of Dryinus niger Kieffer, with notes on males of the other Western Palaearctic species of the same genus (Hymenoptera, Dryinidae). Zootaxa 5278: 155–162.

Soon, V., Castillo-Cajas, R., Johansson, N., Paukkunen, J., Rosa, P., Ødegaard, F., Thomas, S., & Niehuis, O. (2021). Cuticular hydrocarbon profile analyses help clarify the species identity of dry-mounted cuckoo wasps (Hymenoptera: Chrysididae), including type material, and reveal evidence for a cryptic species. Insect Systematics and Diversity5(1). https://doi.org/10.1093/isd/ixab002

Massimo OLMI, Hua-Yan CHEN, Adalgisa GUGLIELMINO, Frode ØDEGAARD, Massimo VOLLARO, Leonardo CAPRADOSSI & Jing-Xian LIU. 2022. DNA barcoding of Aphelopus Dalman (Hymenoptera, Dryinidae) from China, with descriptions of four new species. European Journal of Taxonomy 794: 40–71.

Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2021. Two species of ant symbionts in colonies of Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 68, 260–267.

Populærvitenskapelig formidling

Det er fortløpende publisert en del funn og rapporter fra feltarbeid på prosjektleders facebook og eller instagram-side.

Gemini 15.03.21: Ny art oppdaget i Norge  (gemini.no)

Denne er også utgitt på engelsk (Gemini) og plukket opp aven rekke utenlandske media (noen eksempler): 

Science Daily (06.04.21):  New wasp species discovered in Norway New wasp species discovered in Norway | ScienceDaily

SciNews (12.04.21): Scientists Discover New Species of Cuckoo Wasp:  https://www.sci.news/biology/chrysis-parabrevitarsis-09543.html

Daily Mail (22.04.21): Rare 'cuckoo wasp' species discovered in Norway learns the 'language' of other insects before laying eggs in a host's nest so their young can feast on the other offspring:  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9445669/Rare-cuckoo-wasp...

Muy interessante (14.04.21) Descubren una nueva especie de avispa cuco: Descubren una nueva especie de avispa cuco (muyinteresante.com)

Ambientum (14.04.21): Hallan una nueva especie de avispa cuco - Ambientum

GEO (08.04.21): Découverte en Norvège d'une nouvelle espèce de guêpe-coucou aux reflets métallisés - Geo.fr

Neo Zone (10.04.21): Des chercheurs norvégiens ont découvert une nouvelle espèce de guêpe-coucou arborant de magnifiques couleurs - NeozOne

qianzhan (08.04.21): 挪威发现一种罕见新青蜂:浑身散发宝石光泽 却跑去别的昆虫巢穴产卵_产经_前瞻经济学人 (qianzhan.com)