Middarten Limnozetes rugosus som voksen (t.v.) og ung (t.h.) er allerede funnet i myr.

Midd er de mest tallrike og artsrike leddyrene i myr. De er representert av underorden Oribatida, som er nedbrytere, orden Mesostigmata, som er rovdyr, og orden Trombidiformes. Midd i myr er lite kjent, og man regner med å kunne finne over 30 nye arter for Norge og noen nye for vitenskapen.

Prosjektet skal spesielt fokusere på atlantiske høymyrer, ettersom dette er en naturtype som har mesteparten av sin utbredelse i Norge. Man regner med at noen middarter kan være spesialisert til å leve sammen med bare en eller noen få mosearter, og at derfor kan være et stort mangfold av middarter i ei myr som helhet.

For å få tak i de små edderkoppdyra skal prosjektdeltakerne ta med seg torvmose-prøver fra til sammen seks atlantiske høymyrer i Vestland, Trøndelag og Nordland. Fra hver myr skal de ta med seg prøver av fem arter torvmose Sphagnum, for så å se hvilke midd som finnes i hver av prøvene. Middene skal artsbestemmes morfologisk og DNA-strekkodes. Det finnes DNA-strekkoder av få norske midd, og dette prosjektet vil forbedre DNA-strekkodebiblioteket BOLD for de aktuelle artsgruppene.

Det skal være fokus på å spre kunnskap om midd, både gjennom å inkludere master- og doktorgradsstudenter, og gjennom å gjøre bilder og bestemmelsesverktøy tilgjengelig for allmennheten.

Resultater

Prøvetakingen ble gjennomført somrene i 2020, 2021 og 2022 i seks myrer i Trøndelag, Vestland og Nordland. Prøvene (78 stk) ble samlet inn ved bruk av Berlese-trakter, manuell innsamling, innsamling med nett, fallfeller og lysfeller. Hittil har prosjektet beskrevet fire midd-arter (med alle deres utviklingsstadier) som er nye for vitenskapen. Tre av artene er Oribatida og en er Mesostigmata. Prosjektet har også beskrevet alle utviklingsstadier av fire Oribatid-arter, og funnet 34 arter som er nye for Norge.

Publikasjoner

Seniczak A, Niedbała W, Iturrondobeitia JC, Seniczak S, Roth S & Jordal BH (2021). Type of broadleaf forest matters most for ptyctimous mite communities (Acari, Oribatida) in Norway. Biodiversity and Conservation 30(11): 2929-2953.

Miko L (2021). Taxonomy of European Damaeidae IX. Contribution to the revision of the genus Belba von Heyden, 1826 (Acari, Oribatida). Systematic and Applied Acarology 26(8): 1575-1613. https://doi.org/10.11158/saa.26.8.13

Seniczak A & Seniczak S (2022). Systematic position of Fuscozetes setiger (Acari: Oribatida: Ceratozetidae) in the light of ontogenetic studies. Systematic and Applied Acarology 27(7): 1454-1474. https://doi.org/10.11158/saa.27.7.11

Seniczak A & Seniczak S (2022). Morphological ontogeny of Phauloppia nemoralis (Acari, Oribatida, Oribatulidae), with comments on Phauloppia Berlese. Zootaxa 5187(1): 69-94. https://doi.org/10.11646/ZOOTAXA.5187.1.7

Seniczak A, Seniczak S, Hassel K & Flatberg KI (2022). Morphological ontogeny of Platynothrus troendelagicus sp. nov.(Acari, Oribatida, Camisiidae) from Norway. Systematic and Applied Acarology 27(9): 1702-1722. 
https://doi.org/10.11158/saa.27.9.2

Seniczak A & Seniczak S (2022). Morphological ontogeny of Platynothrus coulsoni sp. nov.(Acari, Oribatida, Camisiidae) from Spitsbergen (Norway). Systematic and Applied Acarology 27(7): 1436-1453. 
https://doi.org/10.11158/saa.27.7.10 

Seniczak A & Seniczak S (2021). Morphological ontogeny of Limnozetes schatzi sp. nov.(Acari: Oribatida: Limnozetidae) from Norway. Systematic and Applied Acarology 26(10): 1974-1991. https://doi.org/10.11158/saa.26.10.10

Seniczak S, Seniczak A, Kaczmarek S, Marquardt T, Ondoño EF & Coulson SJ (2022). Morphological ontogeny and ecology of Platynothrus punctatus (Acari, Oribatida, Camisiidae), with comments on Platynothrus Berlese. Systematic and Applied Acarology 27(3): 551-580. https://doi.org/10.11158/saa.27.3.12

Seniczak A & Seniczak S (2021). Morphological ontogeny and ecology of Ceratozetes parvulus (Acari: Oribatida: Ceratozetidae). Zootaxa 5086(1): 111-134. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5086.1.9

Seniczak A, Seniczak S, Starý J, Kaczmarek S, Jordal BH, Kowalski J, Roth S, Djursvoll P & Bolger T (2021). High diversity of mites (Acari: Oribatida, Mesostigmata) supports the high conservation value of a broadleaf forest in Eastern Norway. Forests 12(8): 1098. https://doi.org/10.3390/f12081098

Seniczak A & Seniczak S (2020). Diversity of oribatid mites (Acari: Oribatida) in the Svalbard Archipelago: a historical overview. Zootaxa 4834(1). https://doi.org/10.11646/zootaxa.4834.1.3

Kaczmarek S, Marquardt T & Seniczak A (2021). A new species of Zercon (Parasitiformes: Mesostigmata) from Norway, with notes on sexual dimorphism in Zerconidae. Systematic and Applied Acarology 26(9): 1676-1702. https://doi.org/10.11158/saa.26.9.5

Seniczak A, Seniczak S, Graczyk R, Kaczmarek S, Jordal BH, Kowalski J, Djursvoll P, Roth S & Bolger T (2021). A Forest Pool as a Habitat Island for Mites in a Limestone Forest in Southern Norway. Diversity 13(11): 578.
https://doi.org/10.3390/d13110578

Seniczak A, Seniczak S, Schwarzfeld MD, Coulson SJ og Gwiazdowicz DJ (2020). Diversity and Distribution of Mites (Acari: Ixodida, Mesostigmata, Trombidiformes, Sarcoptiformes) in the Svalbard Archipelago. Diversity 12(9): 323. https://doi.org/10.3390/d12090323