Tanglopper er små krepsdyr som er flatrykt fra siden og som beveger seg rundt ved å svømme med rykkvise bevegelser. De fleste artene lever i havet og er knyttet til bunnen, i fjæresonen eller på dypere vann, men noen arter lever også fritt i vannmassene. Tanglopper kan spise det meste og er selv mat for mange arter av fisk

Prosjektet lette etter tanglopper i havet utenfor kysten av hele Norge, og fant hele 234 arter tanglopper. Av disse er det 15 som ikke tidligere var registrert i norske farvann, og fem som er helt nye for vitenskapen. De fleste nye artene ble funnet på dypt vann og i områder som ikke har vært grundig undersøkt tidligere. Omtrent en tredjedel av artene som kan påtreffes i norske farvann har blitt DNA-strekkodet, og disse er tilgjengelige gjennom NorBOL. Utenlandske eksperter bidro til å lære opp det norske fagmiljøet i artsbestemmelse av tanglopper under en workshop. For å gjøre det lettere å finne ut hvilken tangloppe man har truffet på, er det utviklet en bestemmelsnøkkel til tanglopper som ligger tilgjengelig under "Arter på nett". Prosjektet følges opp av NorAmph2 som startet opp sommeren 2019.

Ble du nysgjerrig på tangloppene kan du lese mer på sidene til Evertebratsamlingen ved Universitetet i Bergen der prosjektleder Anne Helene har bloggserien TangloppeTorsdag 

Innsamlingsmetoder

 VanVeen grab, bomtrål, trekantskrape, hyperbentiske sleder (RP-slede og Beyerslede), sugepumpe montert på ROV, flytetrål, pelagisk trål og samling i fjæra.

Publikasjoner

Tandberg AHS, Vader W, Olsen BR & Rapp HT (2018). Monoculodes bousfieldi sp. n. from the Arctic hydrothermal vent Loki’s Castle. Marine Biodiversity 48: 927-937

Vader W & Tandberg AHS (2019). Gammarid amphipods (Crustacea) in Norway, with a key to the species. Fauna norvegica 39: 12–25.

Tandberg AHS & Vader W (2018). On a new species of Amphilochus from deep and cold Atlantic waters, with a note on the genus Amphilochopsis (Amphipoda, Gammaridea, Amphilochidae). ZooKeys 731: 103–134. https://doi.org/10.3897/zookeys.731.19899

Lörz A-N, Tandberg AHS, Willassen E & Driskell A (2018). Rhachotropis (Eusiroidea, Amphipoda) from the North East Atlantic. ZooKeys 731: 75–101. https://doi.org/10.3897/zookeys.731.19814

Jażdżewska AM, Corbari L, Driskell A, Frutos I, Havermans C, Hendrycks E, Hughes L, Lörz A-N, Stransky B, Tandberg AHS, Vader W & Brix S (2018). A genetic fingerprint of Amphipoda from Icelandic waters – the baseline for further biodiversity and biogeography studies. ZooKeys 731: 55–73. https://doi.org/10.3897/zookeys.731.19931