Myr vest for Stor-Elvdal

Mer enn ti prosent av fastlandsarealet i Norge er dekket av våtmarksområder som myrer, kilder og flommark. Når mineraler frigjøres fra berggrunnen til grunnvannet, dannes såkalte rikmyrer. Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistete arter.

Prosjektet tok sikte på å samle inn og identifisere materiale av en rekke insektgrupper fra rikmyrer i Hedmark. Insektsfaunaen har blitt undersøkt på over 20 myrer fra Os i nord til Elverum i sør. I 2016 var Malaisefeller plassert på 8 myrer og samlet kontinuerlig fra midten av april frem til november. I tillegg er andre innsamlingsmetoder som håv, fargede fat, vindusfeller, lysfeller, aspirator og D-vac sampler benyttet.

Innsamlet materiale ble bragt til Universitetsmuseet i Bergen og grovsortert i perioden august 2016 til juni 2017. Det ble spesielt fokusert på ulike tovingefamilier (Diptera) som sviknott (Ceratopogonidae), soppmygg (Mycetophiloidea), dansefluer (Empidoidea), sommerfuglmygg (Psychodidae), vannfluer (Ephydridae), minérfluer (Agromyzidae), øyefluer (Pipunculidae), og stråfluer (Chloropidae). I tillegg ble grupper som blant annet nettvinger (Neuroptera), vårfluer (Trichoptera) og teger (Heteroptera) sortert ut. Så langt er én tovingefamilie, Opetiidae, og en rekke arter påvist for første gang i Norge.

Når dyrene er ferdig bestemt blir de innlemmet i samlingene ved de involverte universitetsmuseene. Arter som ikke er representert i eksisterende strekkode-biblioteker vil bli DNA-strekkodet i samarbeid med NorBOL.

 

Vil du vite mer om prosjektet på rikmyrer i Hedmark, se bloggen deres.

Innsamlingsmetoder

Malaisefeller, vindusfeller, gule fat, barberfeller, aspirator, D-vac sampler og lysfelle i tillegg til insekthåv, slaghåv, vannhåv og håndplukking.

Publikasjoner

Kvifte GM, Salmela J & Suuronen A (2020). Taxonomic history of Pericoma albomaculata Wahlgren, 1904 (Diptera, Psychodidae) with new synonymies and description of Panimerus halophilus sp. n. Norwegian Journal of Entomology 67: 61–69.

Andersen T & Hagenlund LK (2018). Caddis flies (Trichoptera) on rich fens in northern Hedmark. Fauna 71 (1–2): 12–30.

Hagenlund LK (2017). First record of Aulacigaster pappi Kassebeer, 2001 from Norway (Diptera, Aulacigastridae). Norwegian Journal of Entomology 64: 72–75.

Jonassen T & Andersen T (2020). Diptera from rich fens and other habitats in eastern part of Innlandet, southeastern Norway. I. Dolichopodidae (Empidoidea). Norwegian Journal of Entomology 67: 101–124.

Kvifte GM (2019). New records of Norwegian Psychodidae, with the first description of the female of Trichosepedon balkanicum (Krek, 1970) comb.nov. Norwegian Journal of Entomology 66: 1–10.

Kvifte GM & Jonassen T (2018). First record of the family Opetiidae from Norway (Diptera, Brachycera, Platypezoidea). Norwegian Journal of Entomology 65: 115–117.

Kvifte GM & Hagenlund LK (2017). Første funn av blomsterfluga Neoascia subchalybea frå Sør-Noreg. Insekts-Nytt 42.

Winqvist K, Černý M & Andersen T (2020). Twenty species of Agromyzidae (Diptera) from Hedmark and Finnmark not previously recorded from Norway. Norwegian Journal of Entomology 67: 125–131.

Winqvist K & Andersen T (2021). Diptera from rich fens and other habitats in eastern part ofInnlandet, southeastern Norway. II. Chloropidae. Norwegian Journal of Entomology 68: 146–158.

Jonassen T, Andersen T, Salmela J, Suuronen A & Vaesoja M (2021) Six new species of Empididae and Hybotidae (Diptera, Empidoidea) from Fennoscandia. Norwegian Journal of Entomology 68: 174–186.

Les mer om prosjektet i denne artikkelen fra Universitetsmuseet i Bergen sin årbok 2017:

Hagenlund LK & Andersen T (2017). Insekter på rikmyrer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2017: 101-109