De løstliggende kalkalgene kan finnes i så høye tettheter at de danner en egen naturtype på sjøbunnen. Naturtypen kalles ofte mergelbunn etter det engelske ordet «maerl». Bildet viser en fargerik mergelbunn i Kongsfjord i Finnmark, med noen av de mange små dyrene som kråkeboller og sjøstjerner som typisk lever blant de løstliggende kalkalgene.

Noen arter av rødalger lagrer kalk i celleveggene slik at de får et hardt skall med kalk rundt seg. De mister fargen sin  og blir hvite når de dør. Du finner de som små korallignende vekster og skorper på fjell og stein (rugl) eller som løstliggende ansamlinger av korallignende grus på havbunnen (mergelbunn).

Artsbestemmelsen av kalkalger bygger i hovedsak på form og utseende. Slike morfologiske karakterer kan påvirkes av miljøforhold og levevis, som for eksempel om de lever fritt eller sitter fast på fjell og stein, eller på dyr og andre alger. Dette gjorde at det var behov for en systematisk kartlegging av kalkalger for å undersøke hvordan form og utseende påvirkes av ulike miljøparametre.  

Prosjektet samlet inn både løstliggende og fastsittende kalkalger Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, samt noe fra Svalbard. I det nyinnsamlede materialet ble det funnet 19 forskjellige taksa, med potensielt opp til fem taksa som ikke før var kjent. Flere av de studerte artene viste seg å ha en utbredelse som strekker seg lenger nord eller sør enn det som tidligere var antatt. Prosjektet har gitt økt kunnskap om hvordan kalkalgenes livsform og utseende varierer med breddegrad, dyp og bølgepåvirkning. Flere ganger i løpet av prosjektet ble det arrangert møter mellom utenlandske kalkalgeeksperter og norske forskere for å øke kunnskapen om kalkalger i Norge. 430 prøver ble DNA-strekkodet og lagret i det internasjonale strekkode-biblioteket (BOLD).

Innsamlingsmetoder

Håndplukking av dykkere, kasteriver, foto.

Mange små dyr, inkludert fisk, kan finne skjul blant rugl-klumpene på mergelbunn. Bildet viser en ulke som lever godt skjult blant de forgrena kalkalgene på mergelbunn i Kongsfjord.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med

NRK TV Nordnytt

NRK radio Troms