Bidrag
BidragsyterUtgiver
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution
Opphav
Kjersti Nerbråten Tjernshaugen
Siv Moen
Bidragsyter
Bilder beskåret og satt sammen
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution
Opphav
Edvin W. Johannesen
Opphav
Jan Ole Olsen
Opphav
Per Vetlesen
Bidragsyter
Bilder beskåret og satt sammen
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution
Developers
Opphav
collage
Artsdatabanken
Opphav
bilde 1
Snorre Henriksen
Opphav
bilde 2
Roger Brendhagen
Opphav
bilde 3
John Linnell
Opphav
bilde 4 Olav Strand, NINA
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike
Tabell_alger_mose_slimsopp_eggsporesopp2
Opphav
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution