Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Formica lugubris
Vimeo video: Formica suecica
Vimeo video: Formica picea
Vimeo video: Formica pressilabris
Vimeo video: Formica forsslundi
Vimeo video: Formica rufa
Vimeo video: Formica rufibarbis
Vimeo video: Formica fusca
Vimeo video: Formica uralensis
Vimeo video: Coccinella septempunctata
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.