Slekten Tolmerus er en forholdsvis stor slekt av rovfluer som består av ca. 30 arter i Europa. I Norge har vi imidlertid kun to kjente arter, ringrovflue Tolmerus cingulatus og svarthårrovflue Tolmerus atricapillus. Slekten er på verdensbasis begrenset til Palearktis, Midtøsten og Nord-Afrika.

Artene i denne slekten er middels store til rovfluer å være. De er mørke og gråaktige med karakteristiske fargetegninger på beina. Artene i denne slekten finnes i en rekke forskjellige habitater, gjerne åpne habitater med en del tørr jord og stor solinnstråling. Busk- og trevegetasjon og ujevn bakkestruktur som gir skjul og dekning er vanlige habitater. Arten lever hovedsakelig som predator på andre insekter, særlig andre tovinger. Rovfluene kan enklest observeres mens de sitter rolig og soler seg på trestammer, gjerdestolper, strømstolper, husvegger, på bladverk, o.l. Herfra utfører de bakholdsangrep på byttedyr som kommer innen rekkevidde.