Rødbeint engrovflue Dioctria rufipes er en av våre vanligste rovfluer. Den har karakteristiske røde lår (femur) og legger (tibia) på fremre og midtre bein. Den lever som andre engrovfluer hovedsakelig av andre fluer og veps. Den jakter byttedyr fra både bakken og oppe i vegetasjonen, til og med fra løvverket høyt opp i trærne.

Utseende

Man kan lett skille engrovfluene Dioctria fra andre rovfluer da de er de eneste rovfluene som har blanke merker på sidene av mellomkroppen (thorax). Dette gjør at engrovfluene får sølvglinsende mønster på sidene av mellomkroppen. Rødbeint engrovflue er karakteristiske ved at fremre og midtre beinpar har nesten helt rødoransje lår (femora) og legger (tibia). Bakbeina er nesten helt svarte.

Levesett

Rødbeint engrovflue trives best i gress- og buskvegetasjon. Den kan også finnes langs skogkanter, men sjelden i skog. Arten unngår altfor våte og tørre habitater. Rovflua jakter byttedyr i områder med høyt gress og vegetasjon. Den benytter gjerne litt større buskvegetasjon og trær som skjulesteder. Rovflua sitter normalt stille og venter på byttedyr som den fanger når de kommer nær nok. Den kan jakte fra utkikksposter både fra bakken og lengre opp i vegetasjonen, opptil flere meter over bakken. Den kan også fange byttedyr under flukt. Tovinger (Diptera) og veps (Hymenoptera) utgjør hoveddelen av artens byttedyr. Hovedsakelig fanger den parasittiske veps, planteveps (Symphyta) og forskjellige tovinger bl.a. andre rovfluer. Larven er rapportert å leve i sandholdig jord i skog.

Utbredelse

Rødbeint engrovflue er en av våre vanligste rovfluer i Sør-Norge. Den har sin hovedutbredelse i Øst-Norge, men den er også funnet på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Arten har en vid utbredelse i Europa.

Forvekslingsarter

Rødbeint engrovflue kan forveksles med andre arter innen slekten engrovfluer. Noen ganger kan de to fremre beinparene være ganske mørke og arten kan da forveksles med klarvinget engrovflue Dioctria hyalipennis, men hos denne er det et mye tydeligere mønster på beina. Lårene har skarpt definerte dorsale striper i lårets hele lengde. Leggene på bakre bein hos bl.a. svartvinget engrovflue Dioctria oelandica er hovedsakelig oransje mens hos svart engrovflue Dioctria atricapilla er alle beina svarte.