Svart engrovflue Dioctria atricapilla er, som navnet tilsier, en helt svart engrovflue som noen ganger har et fiolett skjær. Til forskjell fra andre engrovfluer har den helt mørke bein. Den jakter byttedyr hovedsakelig fra gressvegetasjon hvor den sitter og venter på at byttedyr skal komme innenfor kort nok rekkevidde for et bakholdsangrep. Arten kan også jakte byttedyr mens den er på vingene. Til forskjell fra andre engrovfluer er svart engrovflue sterkere knyttet til tørre habitater dominert av gressarter og er ikke så vanlig i busk- og skogsvegetasjon. Arten er funnet langs kysten fra Sverige til Agder.

Utseende

Som alle andre engrovfluer Dioctria har svart engrovflue blanke felter på siden av mellomkroppen (thorax) noe som gjør at den har sølvfargede striper/områder som tydelig kan sees når lyset faller inn fra riktig vinkel. Svart engrovflue har en blå-svart grunnfarge med gule svingkøller. Hos hannene er øynene blålige når dyret er i live. Arten skiller seg fra andre engrovfluer ved at beina er helt svarte, mens de hos andre arter har lysere felter. Vingene er mørkere mot basis, gjerne med et fiolett preg i levende individer. Dette er mer utpreget hos hanner enn hunner. Hunner og hanner skiller seg også fra hverandre på andre felt. Hos hanner er ansiktet mørk brunt med svarte ansiktshår under, mens hunnene har gyllent ansikt med lyse hår under. I tillegg har hunnene delvis gyllent pudder og korte gylne hår på toppen av mellomkroppen, mens hannene er sorte.

Levesett

Svart engrovflue er en forholdsvis spinkel rovflue. Den jakter byttedyr hovedsakelig fra gressvegetasjon hvor den sitter og venter på at byttedyr skal komme innenfor rekkevidde for bakholdsangrep. Arten kan også jakte byttedyr mens den er på vingene. Til forskjell fra andre engrovfluer Dioctria er svart engrovflue sterkere knyttet til tørre habitater dominert av gressarter og er ikke så vanlig i busk- og skogsvegetasjon. Den foretrekker høy gressmark hvor den sitter på høye strå og venter på byttedyr. Byttedyrene består for det meste av andre tovinge-arter (Diptera) og veps (Hymenoptera, hovedsakelig parasittiske veps). Munndelene er korte og sterke. 

Utbredelse

I Norge finnes svart engrovflue spredt langs kysten fra svenskegrensa til Agder. Arten finnes over store deler av Europa og er også rapportert fra Midtøsten.

Forvekslingsarter

Alle engrovfluer Dioctria skilles lett fra andre rovfluer ved å ha blanke felter på siden av mellomkroppen (thorax). Dette gjør at de har sølvfargede og glinsende striper/merker med behåring som er spesielt fremtredende når lyset faller inn i riktig vinkel. Svart engrovflue skilles fra alle andre engrovfluer ved å ha helt sorte bein. Alle andre engrovfluer har lysere felter på beina.